یازدهمین همایش راهبردی نواب رئیس هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور

یازدهمین همایش راهبردی نواب رئیس هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور

یازدهمین همایش راهبردی نواب رئیس هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور از ۱۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مجتمع کوهستانی رودبارک برگزار گردید که در این همایش مطالب مربوط به ورزش بانوان بخصوص در رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۴۴۷۸۰۸۴۰۱_۶۵۷۸۱ ۴۵۵۷۰۵۳۱۶_۳۳۵۴۷۶ ۴۵۵۷۰۷۴۴۱_۳۳۴۳۸۲ ۴۵۵۹۳۱۱۲۴_۲۱۴۲۸۷

کلید واژه ها