لیست باشگاههای کوهنوردی شهرستانهای استان آذربایجانشرقی

لیست باشگاههای کوهنوردی شهرستانهای استان آذربایجانشرقی

LIST

لیست باشگاههای کوهنوردی شهرستانهای استان آذربایجانشرقی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

 

ردیف     نام باشگاه                                                              مؤسس  

۱          آلپای مرند ___________________________  علی اصغر ابراهیمی پنجم

۲          المپیای اهر___________________________ نسیرین نعیمی

۳          پیشگامان مهر ملکان_____________­_________ ناصر فیضی زاده

۴          داغ داش اهر __________________________  توکل پورشیخ 

۵          قاف آذرشهر __________________________ بهروز یاسمی فر

۶          قارتال مراغه__________________________ رحیم الفانی

۷          کوهنوردی ملکان _______________________ جمشید دشتی

۸          کوهنوردان ملکان _______________________ سعید آقاپور

۹          فلک میشو مرند ________________________  صفر غیوری جدید

۱۰        سحر مرند ___________________________ سیروس طبسب زاده

۱۱        عقاب میدانجق ملکان _____________________ ایوب دوستی میدان

۱۲      نشان جلفا ___________________________ عفیفه خدادای گرگری

۱۳      آراز جلفا ___________________________ نرگس قاسمی

۱۴      گونش جلفا___________________________  جمشید عبدی علمداری

۱۵      خوشه های طلائی ملکان ___________________  حکیمه رجبی

۱۶      پیشکسوتان ملکان ________________________  رحیم دودمانی

۱۷      میدانجق داغچلاری ملکان____________________  جعفر خان بابایی

۱۸      همنورد سراب ___________________________  علی رستمیان فرد

۱۹      قالاچای عجب شیر _________________________  صادق قنبری

۲۰      نانگا عجب شیر ___________________________  اسماعیل عباسیان

۲۱      درنا میانه _______________________________ شهریار ملکی

کلید واژه ها