پیام تبریک رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان به مناسبت ورود صعودهای شاخص این استان به هر دو بخش دیواره نوردی و کوهنوردی پنجمین جشنواره صعودهای برتر کشور

پیام تبریک رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان به مناسبت ورود صعودهای شاخص این استان به هر دو بخش دیواره نوردی و کوهنوردی پنجمین جشنواره صعودهای برتر کشور

بدینوسیله اینجانب ورود صعودهای شاخص این استان به هر دو بخش دیواره نوردی و کوهنوردی پنجمین جشنواره صعودهای برتر کشور را به جامعه کوهنوردی استان و کشور و نیز به فرد فرد اعضای قهرمان این تیمها و خانواده های محترمشان تبریک عرض نموده ،سربلندی و موفقیت های بیش از پیش این عزیزان و جامعه کوهنوردی […]

بدینوسیله اینجانب ورود صعودهای شاخص این استان به هر دو بخش دیواره نوردی و کوهنوردی پنجمین جشنواره صعودهای برتر کشور را به جامعه کوهنوردی استان و کشور و نیز به فرد فرد اعضای قهرمان این تیمها و خانواده های محترمشان تبریک عرض نموده ،سربلندی و موفقیت های بیش از پیش این عزیزان و جامعه کوهنوردی استان مان را آرزومندم.
بی شک کارها و صعودهای انجام گرفته توسط کوهنوردان این خطه در تاریخ کوهنوردی کشورمان درخشیده و با این تلاشها و صعودهای ارزشمند انجام یافته ثابت شد که همچنان خواهد درخشید.
این صعودها که با همت بلندو پشتوانه قوی فنی و شایستگی بچه های تیم ها انجام گردیده برگ زرین دیگری را در دفتر افتخارات این مرز و بوم رقم زد.کوهنوردان مان همیشه به شما قهرمانان و افتخاری که افریدید خواهند بالید.
در خاتمه از خانواده ها، مربیان و پیشکسوتان و کوهنوردان و فنی کاران استان که حامی و مشوق این تلاشهای ماندگار فرزندان این مرز و بوم بودند و در مراسم استقبال آنرا به زیبایی نشان دادند، سپاسگذارم.
میرعلی ،اقاسیدی
رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اذربایجانشرقی

کلید واژه ها