برگزاری سومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی

برگزاری سومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی

سومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی که با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و استان زنجان و باشگاههای مختلف کوهنوردی استان شرکت کرده بودند، در رشته ی بولدر در منطقه آرپادره سی با حضور مربیان روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با موفقیت اجرا شد این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک […]

سومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی که با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و استان زنجان و باشگاههای مختلف کوهنوردی استان شرکت کرده بودند، در رشته ی بولدر در منطقه آرپادره سی با حضور مربیان روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت با موفقیت اجرا شد
این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک گذاشته شدن تجارب سنگنوردان و استعداد یابی و توان افزایی برنامه ریزی گردیده است.

 

 

کلید واژه ها