- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

جدول رده های سنی بر حسب سال تولد جهت شرکت در مسابقات سنگنوردی داخل سالن

sang-bostanabad2

جدول رده های سنس بر حسب سال تولد جهت شرکت در مسابقات سنگنوردی داخل سالن 

 

sang-bostanabad2 [1]