گزارش دومین برنامه ی اردوی آموزشی کمیته ی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

گزارش دومین برنامه ی اردوی آموزشی کمیته ی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

باسمه تعالی گزارش دومین برنامه ی اردوی آموزشی کمیته ی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی در ادامه ی برنامه های کمیته ی هیمالیانوردی ، دومین اردوی آموزشی هیمالیانوردی با عنوان « برنامه ی استقامتی » روز جمعه ۳۱/۰۱/۹۷ راس ساعت ۷:۰۰ صبح نفرات شرکت کننده در دومین اردوی آموزشی هیمالیانوردی در محل ایستگاه اول […]

باسمه تعالی

گزارش دومین برنامه ی اردوی آموزشی کمیته ی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان آذربایجان شرقی

در ادامه ی برنامه های کمیته ی هیمالیانوردی ، دومین اردوی آموزشی هیمالیانوردی با عنوان « برنامه ی استقامتی » روز جمعه ۳۱/۰۱/۹۷ راس ساعت ۷:۰۰ صبح نفرات شرکت کننده در دومین اردوی آموزشی هیمالیانوردی در محل ایستگاه اول تله کابین عینالی حضور بهم رساندند. در ابتدای برنامه ، مسئول محترم کمیته ی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی استان و سرپرست اردوهای آموزشی ، شرکت کنندگان را نسبت به آهداف آموزشی اردو و مسیر برنامه توجیه کردند و اشاره کردند با توجه به هدف استقامتی در این اردو مسیر برنامه از تله کابین عینالی به امام آغاجی و بالعکس خواهد بود
سرپرست محترم برنامه مقرر کردند در حین بازگشت مسیرنفرات نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به این برنامه بیان کنند که پس از صحبتهای اعضای تیم ، آقای سیدهادی ستار فروغ توضیحات لازم و کافی را در این خصوص بیان نمودند ، سپس تیم حرکت کرده و پس از اجرای یک برنامه استقامتی ۱۲ ساعته همه ی اعضای تیم با سلامتی کامل راس ساعت ۱۹:۰۰ به ایستگاه تله کابین رسیدند.

نکات آموزشی :
ارائه تئضیحات لازم و کافی در خصوص نحوه ی سرپرستی ، سرقدمی و گام برداری برنامه های هیمالیانوردی
اجرای تمرین آموزشی نحوه ی عبور تعادلی از روی سنگها در معابر رودخانه ای و مشابه سازی در شکافهای یخی
اجرای تمرین دست به سنگ شدن در مسیر حرکت و به چالش کشیدن نفرات در مسیرهای گرده ای
ارائه ی توضیحات در خصوص نحوه ی تغذیه در برنامه های استقامتی و هیمالیانوردی

 

 

کلید واژه ها