اطلاعیه دومین اردوی کارگروه هیمالیانوردی

بسمه تعالیپیرو آگهی قبلی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان ،بدینوسیله به اطلاع اعضا می رساند که دومین اردوی کارگروه هیمالیانوردی روز جمعه مورخه ۹۷/۱/۳۱ به صورت یک روزه اجرا خواهد شد. برنامه راس ساعت ۷ صبح از محل پارکینگ شماره ۱ مجموعه عینالی شروع خواهد شد . شرکت کنندگان کلیه لوازم و تغذیه لازم […]

بسمه تعالی
پیرو آگهی قبلی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان ،بدینوسیله به اطلاع اعضا می رساند که دومین اردوی کارگروه هیمالیانوردی روز جمعه مورخه ۹۷/۱/۳۱ به صورت یک روزه اجرا خواهد شد.
برنامه راس ساعت ۷ صبح از محل پارکینگ شماره ۱ مجموعه عینالی شروع خواهد شد . شرکت کنندگان کلیه لوازم و تغذیه لازم جهت اجرای برنامه یک روزه استقامتی را همراه داشته و در ساعت مقرر در محل یاد شده حضور یابند.
هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجانشرقی
@tabrizmount

https://t.me/tabrizmount

کلید واژه ها