- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

برگزاری دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی

arpadarasi_97-01-21_0001.jpg

دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی که با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و باشگاههای مختلف کوهنوردی استان شرکت کرده بودند،  در رشته ی بولدر در منطقه آرپادره سی با حضور مربیان روز سه شنبه ۲۱ فروردین با موفقیت اجرا شد
این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک گذاشته شدن تجارب سنگنوردان و استعداد یابی و توان افزایی برنامه ریزی گردیده است.

همچنین  زباله های منطقه بولدر آرپادره سی توسط مربیان سنگنوردی هیات کوهنوردی استان جمع آوری گردید.