برگزاری دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی

برگزاری دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی

دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی که با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و باشگاههای مختلف کوهنوردی استان شرکت کرده بودند،  در رشته ی بولدر در منطقه آرپادره سی با حضور مربیان روز سه شنبه ۲۱ فروردین با موفقیت اجرا شد این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک گذاشته شدن […]

دومین جلسه تمرینی سنگنوردی بانوان استان آذربایجان‌شرقی که با حضور ورزشکارانی از شهرستانها و باشگاههای مختلف کوهنوردی استان شرکت کرده بودند،  در رشته ی بولدر در منطقه آرپادره سی با حضور مربیان روز سه شنبه ۲۱ فروردین با موفقیت اجرا شد
این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک گذاشته شدن تجارب سنگنوردان و استعداد یابی و توان افزایی برنامه ریزی گردیده است.

همچنین  زباله های منطقه بولدر آرپادره سی توسط مربیان سنگنوردی هیات کوهنوردی استان جمع آوری گردید.

 

کلید واژه ها