دمیده شدن روح تازه و پویا در کالبد سنگنوردی استان

دمیده شدن روح تازه و پویا در کالبد سنگنوردی استان

دمیده شدن روح تازه و پویا در کالبد سنگنوردی استان با شروع برنامه تمرینی کمیته سنگ نوردی هیئت کوهنوردی استان اذربایجانشرقی.در این تمرینات علاوه بر این که تعداد کثیری از سنگنوردان خانم و اقا از شهرستانهای استان و باشگاههای مختلف کوهنوردی شرکت کرده بودند، تعدادی از سنگنوردان خانم و اقا از استانهای همجوار از جمله […]

دمیده شدن روح تازه و پویا در کالبد سنگنوردی استان با شروع برنامه تمرینی کمیته سنگ نوردی هیئت کوهنوردی استان اذربایجانشرقی.
در این تمرینات علاوه بر این که تعداد کثیری از سنگنوردان خانم و اقا از شهرستانهای استان و باشگاههای مختلف کوهنوردی شرکت کرده بودند، تعدادی از سنگنوردان خانم و اقا از استانهای همجوار از جمله اذربایجان غربی نیز حضور داشتند.
این تمرینات با هدف توسعه و گسترش این رشته و به اشتراک گذاشته شدن تجارب سنگنوردان و استعداد یابی و توان افزایی و ارتقاء سطح علمی و مهارتی سنگنوردان منطقه شمالغرب کشور برنامه ریزی شده و اولین جلسه ان طبق هماهنگی های قبلی و اعلام شده،امروز در منطقه سنگ نوردی ایلان اوچان تبریز با موفقیت اجرا گردید.و در اینده با سطح بندی ورزشکاران این رشته بصورت تخصصی تر ادامه خواهد یافت.

 

کلید واژه ها