اطلاعیه کمیته هیمالیا نوردی

بسمه تعالی پیرو فراخوان تشکیل اردوهای آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیا نوردی استان آذربایجانشرقی از کلیه ثبت نام کنندگان که مدارک خود را به کمیته هیمالیانوردی تحویل داده اند،دعوت می شود جهت انجام اولین اردو، روز جمعه مورخه ۲۵ اسفند راس ساعت ۶٫۳۰ در قرارگاه کوهنوردان میشو حضور یابند.تجهیزات مورد نیاز می بایست برای برنامه […]

بسمه تعالی
پیرو فراخوان تشکیل اردوهای آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیا نوردی استان آذربایجانشرقی از کلیه ثبت نام کنندگان که مدارک خود را به کمیته هیمالیانوردی تحویل داده اند،دعوت می شود جهت انجام اولین اردو، روز جمعه مورخه ۲۵ اسفند راس ساعت ۶٫۳۰ در قرارگاه کوهنوردان میشو حضور یابند.
تجهیزات مورد نیاز می بایست برای برنامه زمستانی یک روزه کافی و مناسب باشد.
هییت کوهنوردی استان آذربایجانشرقی_کمیته هیمالیا نوردی

کلید واژه ها