اولین جلسه هم اندیشی اعضای کمیته ناوبری برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی اعضای کمیته ناوبری برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی اعضای کمیته ناوبری در سیزدهم اسفند ماه ۹۶ تشکیل شد. در این جلسه هم اندیشی با تو جه به نیاز دسترسی کوهنوردان عریز به اطلاعات جامع ناوبری در صعود به قلل  استان و قلل استانهای همجوار بخصوص شمالغرب کشور ، توسط باشگاه های کوهنوردی استان حداقل دو نفر که  مدرک جی، […]

اولین جلسه هم اندیشی اعضای کمیته ناوبری در سیزدهم اسفند ماه ۹۶ تشکیل شد.

در این جلسه هم اندیشی با تو جه به نیاز دسترسی کوهنوردان عریز به اطلاعات جامع ناوبری در صعود به قلل  استان و قلل استانهای همجوار بخصوص شمالغرب کشور ، توسط باشگاه های کوهنوردی استان حداقل دو نفر که  مدرک جی، پی ، اس را دارا باشند  جهت تهیه آرشیو مسیرهای صعود به قلل منطقه مهم معرفی شوند تا با توجیه آمورشهای علمی و عملی توسط کمیته،  اقدام لازم در اجرای این امر مهم بعمل آید وچون در این راستا نقش همکاری و هماهنگی و مساعدت سازمان نقشه برداری حایز اهمیت خواهد بود مکاتبات لازم از طریق هیات باید بعمل آید که این اطلاعات نه تنها در صعود به قلل بلکه در امدادو نجات کوهستان نیز میتواند مهم باشد در خاتمه مقرر شد کمیته در مورد حق الزحمه مدرسان ناوبری در تبریز و شهرستانهای استان بررسی لازم را معمول ودر این مورد با توجه به تعر فه های فدراسیون اتخاذ تصمیم وبه هیات اعلام نماید.

کلید واژه ها