جلسه هم اندیشی ریاست هیات کوهنوردی استان با مسئولین ورزش و کوهنوردی شهرستان سردرود

جلسه هم اندیشی ریاست هیات کوهنوردی استان با مسئولین ورزش و کوهنوردی شهرستان سردرود

در روز پجشنبه مورخه ۲۳ آذرماه ریاست هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی بهمراه دبیر هیات در راستای هم اندیشی در مورد مسایل و مشکلات و برنامه های آتی با ریاست اداره ورزش و جوانان و هیات و اعضای هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی سردرود نشست و گفتگو کردند در این نشست ابتدا به […]

در روز پجشنبه مورخه ۲۳ آذرماه ریاست هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی بهمراه دبیر هیات در راستای هم اندیشی در مورد مسایل و مشکلات و برنامه های آتی با ریاست اداره ورزش و جوانان و هیات و اعضای هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی سردرود نشست و گفتگو کردند

در این نشست ابتدا به خاطر حادثه ناگوار که برای اعضای تیم صعود به فله کل جنو اشترانکوه بوقوع پیوست یاد و خاطره این همنوردان را با قرائت فاتحه گرامی داشتند سپس ریاست اداره ورزش سردرود به پتانسیل های موجود در سردرود اشاره نمودند و برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اقداماتی که انجام شده اشاره نمودند و با توجه به پتانسیل موجود در رشته صعود های ورزشی در سر درود خواستار هماهنگی لازم به لحاظ رشد و توسعه این رشته ورزشی شدند که با همدلی و تامل میتوان به این مهم دست یافت در ادامه اعضای حاضر در این نشست نکته نظرات خود را در مورد چگونگی دسترسی به روند رو به رشد کوهنوردی و صعودهای ورزشی در آینده و برنامه های پیش رو ابراز نمودند و نیاز به تجهیزات لازم در جهت این روند یکی از مشکلات پیش رو در توسعه و رشد صعود های ورزشی میباشد.

در خاتمه با توجه به نکته نظرات ارایه شده آقا سیدی در مورد بر نامه های آتی برای فایق آمدن به این مشکلات بخصوص از طریق جذب منابع مالی و اسپانسر از طریق منابع موجود در سردرود و تبریز را از اهم مسایل دانست که باید از طرف همه ذینفعان پیگیری و اقدام شود ، اقا سیدی یکی از ا مسایل مهم را  که باید بدان بصورت جدی بپردازیم امر آموزش و تربیت و تقویت مربیان و تشکیل باشگاه های کوهنوردی و صعودهای وررشی دانستند که این اتفاق مهم میتواند در روند رو به رشد کوهنوردی و صعودهای ورزشی و ایمن سازی صعود ها حایز اهمیت باشد و همچنین امر بیمه ورزشی از موضعات اساسی است که باید مد نظر قرار گیرد چون کلیه اعتبارات ریالی به هیات ها وحتی ادارات ورزش و جوانان با توجه به جامعه آماری بیمه شدگان تخصیص می یابد و یکی از شاخص ها در ارزیابی است در خاتمه حاضران از دیواره سنگنوردی و داخل سالن بازدید نموده و هم اندیشی لازم در رفع مشکلات سالن بعمل آمد.

 

کلید واژه ها