میر علی آقا سیدی بمدت ۴ سال به سمت رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجانشرقی انتخاب شد

میر علی آقا سیدی بمدت ۴ سال به سمت رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجانشرقی انتخاب شد

میر علی آقا سیدی با کسب حداکثری آرا بمدت ۴ سال به سمت رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجانشرقی انتخاب شد.

مجمع انتخابی هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۹۶ درمحل سالن جلسات اداره ورزش استان با حضور «جمشید نظمی» مدیرکل ورزش و جوانان استان، «رضا زارعی» رئیس فدراسیون، «آسیابان» رئیس کارگروه امور استان‌ها و سایر اعضای مجمع، جهت انتخاب رئیس هیئت با حضور شش نامزد به شرح ذیل برگزار شد:
علی شامی نژاد (رئیس دور پیش هیئت)
میر علی آقا سیدی ( مسئول کارگروه آموزش دوره پیش هیات )
محمد جدیری عباسی
مجید رحمان بیگی ممقانی
رضا طراحی اسکویی
و محمد رضا کیهان
در این مجمع؛ پس از ارائه برنامه پیشنهادی نامزدها، علی شامی نژاد و مجیدرحمان بیگی به نفع میر علی آقای سیدی و هم‌چنین محمد جدیری و رضا طراحی به نفع محمد رضا کیهان انصراف دادند. در ادامه و با انجام رای گیری از میان دو نامزد مذکور و از مجموع ۱۷رای اعضای حاضر در مجمع،
«میر علی آقا سیدی» با ۱۱ رای در برابر «محمد رضا کیهان» با شش رأی، به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد.

در دور پیش هیات آقای میر علی آقا سیدی مسئول کمیته آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بود.

کلید واژه ها