باشگاه کوهنوردی معرفت بارنج موفق به اخذ مجوز شد

باشگاه کوهنوردی معرفت بارنج موفق به اخذ مجوز باشگاه در رشته های کوهپیمایی ویژه آقایان  از اداره کل ورزش و جوانان استان شد.

باشگاه کوهنوردی معرفت بارنج موفق به اخذ مجوز باشگاه در رشته های کوهپیمایی ویژه آقایان  از اداره کل ورزش و جوانان استان شد.

کلید واژه ها

مطالب مرتبط