جهت رفاه  کوهنوردان دیوار کشی پارکینگ ونیار

جهت رفاه کوهنوردان دیوار کشی پارکینگ ونیار

پارکینگ ونیار برای پارک خودروهای کوهنوردانی عزیزی که قصد صعود به قله و یا منطقه دند را  دارند با مساعدت  بی دریغ جناب آقای مهندس اسحقی و شهرداری محترم منطقه پنج  تبریز و پیگیری هیات کوهنوردی بخصوص آقای عظیم قیچی ساز که قبلا پاکسازی ، ساماندهی و محوطه سازی شده بود با مساعدت بیدریغ این عزیزان […]

پارکینگ ونیار برای پارک خودروهای کوهنوردانی عزیزی که قصد صعود به قله و یا منطقه دند را  دارند با مساعدت  بی دریغ جناب آقای مهندس اسحقی و شهرداری محترم منطقه پنج  تبریز و پیگیری هیات کوهنوردی بخصوص آقای عظیم قیچی ساز که قبلا پاکسازی ، ساماندهی و محوطه سازی شده بود با مساعدت بیدریغ این عزیزان زحمتکش دیوار کشی گردید تا کوهنوردان عزیز بتوانند برای پارک خودروها استفاده نمایند

از همنوردان عزیز تقاضا میشود برای تمیز نگه داشتن منطقه پارکینگ و استفاده بهینه همنوردان از این محل در حفظ و نگهداری آن کوشا بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلفات ریختن نخاله و مصالح ساختمانی با یاداشت نمودن شماره خودرو متخلف با اداره تخلفات شهرداری با شماره ۱۳۷ ویا هیات کوهنوردی استان تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها