ساماندهی پارکینک خودروها در ونیار برای صعود کنندگان به قله دند

ساماندهی پارکینک خودروها در ونیار برای صعود کنندگان به قله دند

به اطلاع کوهنوردان و همنوردان عزیز میرساند بعد از هفته ها پیگیری مستمر محل پارکینک خودروها در ونیار برای صعود کنندگان به قله دند با مساعدت بی دریغ جناب آقای مهندس اسحقی سرپر ست  محترم شهردا ی و شهردار و کارکنان محترم  منطقه پنج شهرداری محوطه سازی و ساماندهی گردید. در جهت حفظ و نگهداری […]

به اطلاع کوهنوردان و همنوردان عزیز میرساند بعد از هفته ها پیگیری مستمر محل پارکینک خودروها در ونیار برای صعود کنندگان به قله دند با مساعدت بی دریغ جناب آقای مهندس اسحقی سرپر ست  محترم شهردا ی و شهردار و کارکنان محترم  منطقه پنج شهرداری محوطه سازی و ساماندهی گردید.

در جهت حفظ و نگهداری بهتر پارکینک از کلیه همنوردان تقاضا میشود در صورت مشاهده هر گونه تخلیه نغاله و مصالح ساختمانی در محل مذکور با یاداشت شماره  خودروی متخلف با هیات کوهنوردی استان و یا دایره تخلفات شهرداری منطقه پنج تماس حاصل نمایند تا با متخلفین بر خورد قانونی گردد ،

 

کلید واژه ها