صعود ۹ نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه به قله آرارات

صعود ۹ نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه به قله آرارات

۹ نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه به قله ارارات ترکیه به ارتفاع ۵۱۳۷ متر صعود کردند این برنامه در مدت ۳ روز از ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ماه اجرا گردید و بعد از صعود موفقیت امیز قله کلیه اعضاء تیم درصحت و سلامت کامل به شهر مراغه بازگشتند .  

۹ نفر از اعضای باشگاه کوهنوردی قارتال مراغه به قله ارارات ترکیه به ارتفاع ۵۱۳۷ متر صعود کردند این برنامه در مدت ۳ روز از ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ تا ۱۶ شهریور ماه اجرا گردید و بعد از صعود موفقیت امیز قله کلیه اعضاء تیم درصحت و سلامت کامل به شهر مراغه بازگشتند .

 

کلید واژه ها