صعود کوهنوردان تبریز به قله کازبک

صعود کوهنوردان تبریز به قله کازبک

کوهنوردان تبریز موفق شدن در تاریخ ١٢ شهریور ماه سال ١٣٩۶ قله کازبک در کشورگرجستان را با موفقیت صعود نمایند صعود کنندگان : شهرام بهشاد علی اصغر باقری موسی قربانی احمد دهقانی علی اکبر احمدپور – سرپرست برنامه  

کوهنوردان تبریز موفق شدن در تاریخ ١٢ شهریور ماه سال ١٣٩۶ قله کازبک در کشورگرجستان را با موفقیت صعود نمایند

صعود کنندگان :

  • شهرام بهشاد
  • علی اصغر باقری
  • موسی قربانی
  • احمد دهقانی
  • علی اکبر احمدپور – سرپرست برنامه

 

کلید واژه ها