اسامی قبول‌شدگان دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما

اسامی قبول‌شدگان دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما

بدین‌وسیله اسامی قبول‌شدگان دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما که از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۶ تیر ماه ۹۶ برگزار شد، به شرح زیر اعلام می‌شود.     ¯ توجه:۱- قبول‌شدگان (ردیف ۱ تا ۵) پس از گذراندن سه دوره کارورزی با مدرسان معرفی شده از طرف بخش ناوبری و ارائه پروژه تا […]

بدین‌وسیله اسامی قبول‌شدگان دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما که از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۶ تیر ماه ۹۶ برگزار شد، به شرح زیر اعلام می‌شود.

 

map-fedrasion

 

¯ توجه:
۱- قبول‌شدگان (ردیف ۱ تا ۵) پس از گذراندن سه دوره کارورزی با مدرسان معرفی شده از طرف بخش ناوبری و ارائه پروژه تا تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ مجوز تدریس خواهند داشت.
۲- مشروط‌شدگان (ردیف ۶ و ۷) پس از گذراندن سه دوره کارورزی با مدرسان معرفی شده از طرف بخش ناوبری و ارائه پروژه تا تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ مجوز تدریس خواهند داشت و پس از آن می‌بایست در بازآموزی سال ۱۳۹۷ شرکت نمایند.
۳- آخرین مهلت ارسال پروژه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ می‌باشد.

کلید واژه ها