گزارش تصویرى / از دوره مربیگرى درجه سه کوهپیمایى (دوره اول) ١ الى ۵ مرداد ١٣٩۶ / استان مازندران؛ تخت سلیمان

پیرو برگزارى آزمون ورودى مربیگرى درجه سه کوهپیمایى، در تاریخ ٨ و ٩ تیرماه ١٣٩۶؛ دوره مربیگرى جهت پذیرفته شدگان، در تاریخ ١ الى ۵ مرداد ١٣٩۶ در منطقه تخت سلیمان/علم کوه؛ با حضور ٣۴ شرکت کننده از سراسر ایران برگزار گردید.
این دوره همانند سه سال گذشته به صورت اردویى و استقرار در طبیعت (دره کلجاران) برگزار گردید.
در طى پنج روز، ابتدا مباحث تئورى و عملى توسط مدرسین مجرب فدراسیون کوهنوردى تدریس گردید، و سپس از فراگیران آزمونهاى مورد نظر اخذ گردید.
لازم به ذکر است؛ به دلیل تعداد بالاى پذیرفته شدگان در آزمون ورودى، دوره مربیگرى در سه مرحله برگزار خواهد شد. و در حال حاظر دوره دوم در حال برگزارى است.
همچنین از همکارى جناب آقاى مهرزاد فرضى؛ مدیریت محترم مجتمع کوهستانى ونداربن و پدر بزرگوارشان به جهت خدمت رسانى به جامعه کوهنوردى کمال تشکر و قدردانى به عمل مى آید.

کادر برگزار کننده:
رضا کفاش – مدرس و ناظر
میرعلى آقاسیدى – مدرس
محمد جلالى فراهانى – مدرس
رضا کریمى – مدرس
وحید عطائى فر – سرپرست

 

 

کلید واژه ها