- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

صعود کوهنوردان اهر به قله سبلان

Ahar-sabalan_96-0401

کوهنوردان اهر از دو مسیر  اقدام به صعود قله سبلان کردند 

تیم اول به سرپرستی  آقای احد آخجسته و ۳ کوهنورد دیگر مسیر گرده از کنار یخچال غربی سبلان

تیم دوم به سرقدمی آقای پیروزنیا  به سمت قارتال داشی در ارتفاع ۴٢٠٠متر حرکت کردند

تیم دوم بعد از پیمایش در مسیر غربی سبلان در دامنه سرسبز و ییلاقی در شیب گاها زیاد در طول مدت ۴ساعت به جان پناه غربی رسیده و بعد از تماس با تیم اول و اطمینان از صعود تیم به قله از مسیر رفت به سمت منطقه خاوند به برنامه خاتمه دادند

تیم اول با طی مسیر در شیب نسبتا زیاد در مسیر سخت گرده در کنار یخچال عظیم سبلان در طی مدت ۴ساعت به قله رسیده و بعد از ثبت لحظات شیرین در کنار دریاچه سبلان از مسیر غربی به سمت جان پناه غربی در کنار قارتال داشی برای برگشت به منطقه خاوند و ملحق شدن به تیم دوم حرکت کردند و تقریبا در یک زمان مشخص در محل قرار به همدیگر ملحق شدند

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان اهر