گزارش برگزاری جلسه کمیته آموزش فدراسیون

گزارش برگزاری جلسه کمیته آموزش فدراسیون

جلسه کمیته آموزش با حضور اعضای این کمیته دوشنبه ۲۹ خرداد در محل فدراسیون برگزار شد.

جلسه کمیته آموزش با حضور اعضای این کمیته دوشنبه ۲۹ خرداد در محل فدراسیون برگزار شد. در این جلسه به بررسی عملکرد فعالیت های صورت گرفته فصل بهار و هم چنین؛ طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های فصل های آتی در سال ۹۶ پرداخته شد و بحث و تبادل نظر گردید.

حاضرین در جلسه: رضا کریمی مسئول کمیته آموزش عباس علی نژاد محمد حاتم آبادی فراهانی حمید شفقی وحید رضا عطائی میرعلی آقا سیدی محمد جدائیان حسین نظر امیر جلوانی امین گرجی پرستو ابریشمی و سرو حوری

کلید واژه ها