باشگاه کوهنوردان اوج تبریز موفق به اخذ مجوز شد

باشگاه کوهنوردان اوج تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی و سنگنوردی  ویژه اقایان و کوهنوردی ویژه بانوان را به مدت ۵ سال دریافت کرد.       مشاهده لیست باشگاههای دارای مجوز 

باشگاه کوهنوردان اوج تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی و سنگنوردی  ویژه اقایان و کوهنوردی ویژه بانوان را به مدت ۵ سال دریافت کرد.

 

 

 

مشاهده لیست باشگاههای دارای مجوز 

کلید واژه ها