باشگاه کوهنوردی بابک تبریز موفق به اخذ مجوز شد

باشگاه کوهنوردی بابک تبریز موفق به اخذ مجوز شد

باشگاه کوهنوردی بابک تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی ویژه اقایان و بانوان را به مدت ۳ سال دریافت کرد.     مشاهده لیست باشگاههای دارای مجوز 

باشگاه کوهنوردی بابک تبریز از اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت در رشته کوهنوردی ویژه اقایان و بانوان را به مدت ۳ سال دریافت کرد.

 

 

مشاهده لیست باشگاههای دارای مجوز 

کلید واژه ها