اولین اردوی آمادگی و انتخابی بانوان استان آذربایجان شرقی جهت صعود به قله ۵۰۴۷ متری کازبک(گرجستان)

اولین اردوی آمادگی و انتخابی بانوان استان آذربایجان شرقی جهت صعود به قله ۵۰۴۷ متری کازبک(گرجستان)،در منطقه قله کمال(سهند)با حضور ۱۲ نفر از بانوان کوهنورد استان برگزار گردید.
🔴اسامی کادر اجرایی:
آقایان:
رحمان بیگی، دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان
بهتاش، رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان تبریز
علیرضا شایقی، سرپرست اردو و ارزیاب فنی
رضا رنجبری، پزشکیار اردو

شرکت کنندگان :
۱ – مهری شهبازی
۲ – معصومه نوری
۳ – مهدیه دادی زاده
۴ – زهرا نعمتی
۵ – سیمین اسکندری
۶ – پوران اسکندری
۷ – رفعت حسنی
۸ – منیردخانچی
۹ – مهین رزاقی
۱۰ – رقیه اسکندرنژاد
۱۱ – هاله شیدایی
۱۲ -زیبا رسولیان

 

کلید واژه ها