تعویض تعدادی از رولها و صفحه رولها و کارگاههای یکی از مسیرهای دیواره ایلان اوچان

تعویض تعدادی از رولها و صفحه رولها و کارگاههای یکی از مسیرهای دیواره ایلان اوچان

تعویض تعدادی از رولها و صفحه رولها و کارگاههای یکی از مسیرهای دیواره ایلان اوچان توسط سنگنوردان تبریز آقایان شایقی و خندقی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت با موفقیت انجام گردید .بدلیل اهمیت دیواره ایلان اوچان برای تمرین سنگنوردان ، ایمن بودن میانیها و کارگاهها بسیار مهم میباشد .لازم بذکر است ، تعدادی از مسیرها […]

تعویض تعدادی از رولها و صفحه رولها و کارگاههای یکی از مسیرهای دیواره ایلان اوچان توسط سنگنوردان تبریز آقایان شایقی و خندقی در تاریخ پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت با موفقیت انجام گردید .
بدلیل اهمیت دیواره ایلان اوچان برای تمرین سنگنوردان ، ایمن بودن میانیها و کارگاهها بسیار مهم میباشد .
لازم بذکر است ، تعدادی از مسیرها نیز در فروردین ماه توسط عده ای از سنگنوردان تبریز اصلاح و ایمن سازی شده بود .

 

کلید واژه ها