صعود مشترک کارگروه بانوان استان و موسسه صاعدان به دیوار توربین از مسیر نانگا

جمعه ۱۵ اردیبهشت ،
شروع مسیر : ساعت ۹:۳۰
نام مسیر : نانگا
نام دیواره : برج سنگی توربین ، واقع در جزیره اسلامی
تعداد کارگاهها : ۵
طول اول ۲۰ متر
طول دوم ۱۵ متر
طول سوم ۲۰ متر
طول چهارم ۲۵ متر
طول پنجم ۲۰متر
کارگاهها بصورت دومیخه و با اتصال سیم بکسل میباشد .
تعداد : ۷ نفر
اسامی :
خانم زیبا رسولیان ، خانم فاطمه بهرامی ، پینار فاضل ، علی پور حیدر ، سکینه محمدیان ، سولماز شایقی ، علیرضا شایقی 

 

کلید واژه ها