صعود کوهنوردان باشگاه داغ داش اهر به علی بیگ قلعه سی

صعود کوهنوردان باشگاه داغ داش اهر به علی بیگ قلعه سی

طبق رسم جمعه ها و برنامه ریزی ثابت باشگاه داغ داش برنامه راس ساعت ۵صبح از اهر به سمت مرز نوجه مهر در کنار رود ارس با حضور ٣۵نفر از همنوردان آغاز شد. بعد از رسیدن به نقطه شروع کوهپیمایی و هماهنگی با محیط بانان زحمت کش منطقه به دلیل فصل زایش حیوانات منطقه حفاظت […]

طبق رسم جمعه ها و برنامه ریزی ثابت باشگاه داغ داش برنامه راس ساعت ۵صبح از اهر به سمت مرز نوجه مهر در کنار رود ارس با حضور ٣۵نفر از همنوردان آغاز شد.
بعد از رسیدن به نقطه شروع کوهپیمایی و هماهنگی با محیط بانان زحمت کش منطقه به دلیل فصل زایش حیوانات منطقه حفاظت شده گروه با سر قدمی اقای آورند حرکت را در کنار رود خروشان و طبیعت بکر دست نخورده منطقه کیامکی به سمت جنوب شرقی آغاز کردند با توجه با تاکید محیط بانان منطقه گروه با حداقل صدا جهت حفظ آرامش طبیعت حرکت میکرد کوههای سربه فلک کشیده و طبیعت بکر و وصف ناپذیر منطقه که در هیچ جای دنیا همتای آن وجود ندارد حیرت و تعجب همنوردان را برانگیخته بود بعد از حدود نه کیلومتر کوهپیمایی و بعضا تغییر مسیر حرکت به جهت تغییر مسیر رودخانه در کوهپایه های قله های پرتعداد منطقه به پای قلعه علی بیگ رسیدیم بعد از استراحت کوتاهی پای قلعه گروه با احتیاط کامل به جهت صعب العبور بودن و وجود درههای عمیق به قلعه علی بیگ رسیدیم و بعد از ثبت لحظات غرور آفرین در قله حرکت به سمت پایین قله را ادامه دادیم و بعد از صرف ناهار و اقامه نماز توسط همنوردان و استراحت در دامنه کوههای بلند و دره های پر از آب به از همان مسیر رفت برگشت به سمت پایگاه حفاظت محیط زیست در نقطه شروع به برنامه خاتمه دادیم.

همچنین بخش بانوان باشگاه داغ داش اهر برنامه پیمایش  منطقه جنگلی سحراما را اجرا نمودند.

 

 

کلید واژه ها