فراخوان  کاشت بذر در کوههای استان

فراخوان کاشت بذر در کوههای استان

هیات کوهنوردی استان پس از پیگیری وتبادل نظربا کارشناسان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای کاشت بذر در کوههای استان برای صیانت از طبیعت و محیط زیست موفق به دریافت مقداری بذرگونه گیاهی برای کاشت در کوهستانهای استان گردید

باسلام به اطلاع میرسانیم هیات کوهنوردی استان پس از پیگیری وتبادل نظربا کارشناسان  سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای کاشت بذر در کوههای استان برای صیانت از طبیعت و محیط زیست موفق به دریافت مقداری  بذرگونه گیاهی برای کاشت در کوهستانهای استان گردید لذا از مسوولین باشگاههای کوهنوردی و همنودان عزیز که تمایل در این امر مهم دارند برای دریافت بذر جهت کاشت در طبیعت ، روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۸/۳۰ لغایت ۲۰/۳۰ برای دریافت بذر به هیات کوهنوروی استان مراجعه کنند

کلید واژه ها