صعود رخ شمال شرقی دیواره جوشن

صعود رخ شمال شرقی دیواره جوشن

مسیر تلاش در رخ شمال شرقی دیواره جوشین برای اولین بار در تاریخ ۱۷ و ۱۶/۰۸/۹۲ توسط کوهنوردان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و با سرپرستی علیرضا شایقی شناسایی و با ابزار گذاری و رول کوبی برخی کارگاهها صعود گردید ، در مورخ ۱۶ و ۱۵/۰۷/۹۵ مسیر برای صعود عمومی بطور کامل رول کوبی و […]

مسیر تلاش در رخ شمال شرقی دیواره جوشین برای اولین بار در تاریخ ۱۷ و ۱۶/۰۸/۹۲ توسط کوهنوردان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و با سرپرستی علیرضا شایقی شناسایی و با ابزار گذاری و رول کوبی برخی کارگاهها صعود گردید ، در مورخ ۱۶ و ۱۵/۰۷/۹۵ مسیر برای صعود عمومی بطور کامل رول کوبی و نصب کارگاه گردید این مسیر تا کارگاه دوم معمولا در سایه بوده و دارای گل سنگ و خزه و در صورت بارندگی مسیر لغزنده خواهد بود و فصل مناسب صعود پس از پایان بارندگیهای بهاره (نیمه دوم اردیبهشت به بعد) تا اوایل تیر ماه و از اول مهرماه تا اواخر نیمه اول آبان ماه می باشد، شرح مسیر به ترتیب ذیل می باشد.
طول شماره یک : ابتدای مسیر در سمت چپ مسیر صعود عمومی و از اولین شکاف شروع شده و دارای دو میانی بوده و به متراژ ۲۰ متر کارگاه دو میخه بدون اتصال بوده و دارای تاقچه راحت می باشد.

joshon-95-08_0001

 

طول شماره دو : دارای سه میانی به متراژ ۲۰ متر و دو میخه با اتصال زنجیری و حلقه فرود با تاقچه راحت می باشد.

 

joshon-95-08_0002

طول شماره سه : دارای ۴ میانی به متراژ ۲۵ متر و از دو تاقچه عبور نموده و پس از گذشت از یک شکاف به فضای باز مناسب با تاقچه می رسد و کارگاه دو میخه با اتصال زنجیری و حلقه فرود بر پیشانی تخت سنگ خوابیده نصب شده است.

 

joshon-95-08_0003

طول شماره چهارم : مسیر بر روی صخره ای یک تیکه و صاف با نصب ۱۰ میانی با متراژ ۱۵ متر ادامه یافته و کارگاه دو بازویی با اتصال زنجیری و حلقه فرود بر روی تاقچه راحت واقع شده است صعود این قسمت از مسیر به صورت مصنوعی و پله رکابی می باشد.

 

طول شماره پنجم : با کمی تراورس به سمت چپ مسیر و با عبور از فرورفتگی حفره ای و گذر از سنگ بولدر با استفاده از پله رکاب دارای ۷ میانی و با متراژ ۴۵ متر ، بقیه مسیر بصورت دست به سنگ و برخی قسمت ها بر روی علف زار می باشد کارگاه بر روی کف سنگی با ارتفاع ۳ متری بصورت دو بازویی با اتصال زنجیری و حلقه فرود می باشد.

 

joshon-95-08_0006

طول شماره ششم و هفتم : ادامه مسیر بصورت دست به سنگ با طول ۶۰ متر ادامه یافته و برای ایمنی صعود، دو کارگاه بصورت دو بازویی زنجیری و با حلقه فرود نصب شده است که با تراورس به سمت راست به قله قلعه جوشین منتهی می گردد.
اعضاء گروه: علیرضا شایقی ، غلامرضا نصیری ، حسین جاوید، مهدی کربلایی ، رحمان پورنجف ، حبیب تقی پور.

کروکی مسیر :

 

joshon-95-08_0007

کلید واژه ها