جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با باشگاههای کوهنوردی تبریز

جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با باشگاههای کوهنوردی تبریز

جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با باشگاههای کوهنوردی تبریز تشکیل شد

در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۵ با دعوت کارگروه آموزش ، جلسه هم اندیشی و هماهنگی کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با باشگاههای کوهنوردی تبریز در مورد مسایل آموزشی ، مربیان و مدرسان و برگزاری دروه های مختلف کارگاه های آموزشی جهت برنامه یزی و هماهنگی های لازم در امر آمورش درسال ۱۳۹۶ تشکیل و کمیته های آموزشی هر یک از باشگاه ها  نقطه نظرات خود را اعلام.نمودند تا درسال آتی با توجه به نقطه نظرات و تصمیمات متخذه برنامه ریزی لازم بعمل آید.

 

کلید واژه ها