تجهیزات کامل جهت حضور در صعود سراسری زمستانه ارتفاعات شیرکوه یزد

پیرو بخشنامه شماره ۴۷۵۲/۲۶۳ تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۵ مبنی بر برگزاری صعود سراسری زمستانه ارتفاعات شیرکوه استان یزد، با توجه به بارش برف و باران اخیر و تداوم بارندگی و سرما در روزهای آینده، نفرات اعزامی به برنامه می‌بایست نسبت به تجهیز کامل (چادر و…) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت نداشتن امکانات شخصی […]

پیرو بخشنامه شماره ۴۷۵۲/۲۶۳ تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۵ مبنی بر برگزاری صعود سراسری زمستانه ارتفاعات شیرکوه استان یزد، با توجه به بارش برف و باران اخیر و تداوم بارندگی و سرما در روزهای آینده، نفرات اعزامی به برنامه می‌بایست نسبت به تجهیز کامل (چادر و…) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت نداشتن امکانات شخصی و گروهی از پذیرش تیم معذور می‌باشیم.

 

کلید واژه ها