جلسه نهایی هماهنگی صعود سراسری بانوان به قله گوی زنگی برگزار شد

جلسه نهایی هماهنگی صعود سراسری بانوان به قله گوی زنگی برگزار شد

جلسه نهایی هماهنگی صعود سراسری بانوان به قله گوی زنگی روز یکشنبه سوم بهمن ماه با حضور ریاست محترم هیات کوهنوردی استان برگزار شد

جلسه نهایی هماهنگی صعود سراسری بانوان به قله گوی زنگی روز یکشنبه سوم بهمن ماه با حضور ریاست محترم هیات کوهنوردی استان ، مسئول کارگروه بانوان استان  ، دبیر هیات استان ، رییس هیات کوهنوردی تبریز و سایر عوامل برگزاری صعود در خصوص اخرین تصمیمات و هماهنگی های لازم در محل هیات کوهنوردی استان برگزار شد.

کلید واژه ها