صعود کوهنوردان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان هریس به قله دند

صعود کوهنوردان هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان هریس به قله دند

تعداد ۱۶ نفر از اعضاء هیئت کوهنوردی هریس در این برنامه حضور داشتند تیم صبح ساعت ۷:۳۰ از هریس به طرف تبریز حرکت کرده و ساعت ۹صبح صعود خود را از روستای پاکچین آغاز کردند و موفق شدند در ساعت ۱۲:۳۰ قله دند را با موفقیت صعود نمایند.  

تعداد ۱۶ نفر از اعضاء هیئت کوهنوردی هریس در این برنامه حضور داشتند تیم صبح ساعت ۷:۳۰ از هریس به طرف تبریز حرکت کرده و ساعت ۹صبح صعود خود را از روستای پاکچین آغاز کردند و موفق شدند در ساعت ۱۲:۳۰ قله دند را با موفقیت صعود نمایند.

 

کلید واژه ها