گزارش تمرین تیم اسکای رانینگ استان 

گزارش تمرین تیم اسکای رانینگ استان 

جهت حفظ امادگی نفرات تیم اسکای رانینگ استان تعدادی از نفرات تیم تمرینات خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ در منطقه کمال انجام دادند

جهت حفظ امادگی نفرات تیم اسکای رانینگ استان تعدادی از نفرات تیم تمرینات خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ در منطقه کمال انجام دادند

مسیر : روستای متنق ، پیست اسکی سهند ، قله کمال

مسافت ۱۶ کیلومتر
افزایش ارتفاع ۱۷۸۵ متر
کاهش ارتفاع ۴۵ متر
کالری مصرفی ۳۵۷۵ kcal
کل زمان ۲ ساعت ۵۸ دقیقه ۵۰ ثانیه

نفرات :
احمد بلوس
کریم حسین زاده

لازم به توضیح است که به علت سرمای بسیار زیاد در منطقه امکان تهیه تصاویر بیشتر نبود.

 

 

کلید واژه ها