صعود قله کمال توسط گروه آذرجوان تبریز

صعود قله کمال توسط گروه آذرجوان تبریز

گروه کوهنوردی آذر جوان تبریز با تعداد ۱۶ نفر از همنوردان روز جمعه ۹۵/۱۰/۱۷ ساعت ۸ از پیست اسکی کمال حرکت را به سمت قله کمال آغاز کردن که از کنار قوچ گولی تیم به دو گروه سه نفره و ۱۳ نفره جدا شدن که تیم اول با تعداد ۱۳ همنورد مسیر یال را تا […]

گروه کوهنوردی آذر جوان تبریز با تعداد ۱۶ نفر از همنوردان روز جمعه ۹۵/۱۰/۱۷ ساعت ۸ از پیست اسکی کمال حرکت را به سمت قله کمال آغاز کردن که از کنار قوچ گولی تیم به دو گروه سه نفره و ۱۳ نفره جدا شدن که تیم اول با تعداد ۱۳ همنورد مسیر یال را تا قله پیمودن و تیم دوم مسیره برف چال قوچ گولی را پیمودن و راس ساعت ۱۰/۳۰ تمام نفرات گروه به قله رسیدن و بعد از انداختن عکس یادگاری و توضیحات آقای بهتاش در مورد قلل قابل دید نیم ساعت در قله استراحت کرده و راه برگشت را در پیش گرفتیم که ساعت ۱۳ کنار ماشینها در پیست اسکی برنامه گروه به اتمام رسید.

کلید واژه ها