نتایج دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه۳ صعودهای ورزشی/بندرعباس

نتایج دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه۳ صعودهای ورزشی/بندرعباس

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه۳  صعودهای ورزشی از تاریخ ۲ تا ۳ دی ماه سال جاری در شهرستان بندرعباس، نتایج دوره به شرح زیر اعلام می‌شود: …  

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه۳  صعودهای ورزشی از تاریخ ۲ تا ۳ دی ماه سال جاری در شهرستان بندرعباس، نتایج دوره به شرح زیر اعلام می‌شود: …

 

sport-climbing-design3

کلید واژه ها