برنامه کوهپیمایی عمومی به مناسبت روز دانشجو توسط هیئت کوهنوردی شهرستان سراب
تاریخ اجرا:۹۵/۰۹/۱۹

برنامه کوهپیمایی عمومی به مناسبت روز دانشجو توسط هیئت کوهنوردی شهرستان سراب

گزارش برنامه کوهپیمایی عمومی به مناسبت روز دانشجو به کتیبه رازلیق توسط هیئت کوهنوردی شهرستان سراب

ساعت۶:۳۰صبح جمعه مورخ۹۵/۰۹/۱۹با حضور جمعی از دانشجویان و کوهنوردان سراب٬ تحت سرپرستی هیات کوهنوردی سراب وبا حضور باشگاه کوهنوردی همنورد سراب تیمی ۹۰ نفره حرکت خود را به سمت کتیبه رازلیق در کوه زاغان واقع در ۱۲کیلومتری شمال شهرستان سراب در ناحیه رازلیق آغاز نمودند.

ساعت ۷:۳۰ در منطقه رازلیق پس از توزیع صبحانه ی تدارک دیده شده توسط سرپرستان محترم برنامه حرکت تیم به سمت کتیبه ادامه یافت.
علیرغم برودت هوا پیمایش مسیر برنامه با حضور تمامی شرکت کنندگان در برنامه بدون هیچ مشکلی ادامه یافته و حوالی ساعت ۱۰ نزدیکی کتیبه نیم ساعتی را تیم جهت صرف صبحانه و استراحت اطراق نمودند ٬بعد از صرف صبحانه نفرات حاضر در برنامه به مسیر خود ادامه داده وبعد از صعود مسیری صخره ای و سنگی حوالی ساعت ۱۱:۱۵ تیم به سنگ نبشته رسیده و پس از معرفی و توضیحات یکی از اعضای محترم گروه در خصوص تاریخچه کتیبه مذکور و بعد از گرفتن عکس دسته جمعی مسیر برگشت به سمت رازلیق در پیش گرفته شده و حوالی ساعت ۱۵ بعد از رسیدن به رازلیق کلیه نفرات و اعضاء تیم سوار اتوبوس شده و ساعت ۱۵:۳۰ همگی در سلامت به سراب رسیدند.

 

کلید واژه ها