برگزاری دوره هواشناسی کوهستان

هواشناسی کوهستانزمان : جمعه  ۵ آذر ماه برگزار کننده: هیئت کوهنوردی تبریزهزینه : ۳۵ هزار تومان قراجه داغی : ۰۹۱۴۴۰۲۴۲۵۵

هواشناسی کوهستان
زمان : جمعه  ۵ آذر ماه
برگزار کننده: هیئت کوهنوردی تبریز
هزینه : ۳۵ هزار تومان
قراجه داغی : ۰۹۱۴۴۰۲۴۲۵۵

کلید واژه ها