- وب سایت رسمی وخبری هيئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربايجان شرقی - http://www.tabrizmount.com/site -

اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان

fedrasion-95-08-15_0001

اولین جلسه ی هماهنگی دبیرخانه همایش ملی جستجو، امداد و نجات کوهستان در روز شنبه مورخ پانزدم آبان ماه سال جاری، با حضور اعضاء محترم دبیرخانه آقایان کاشفی، اندامی، افشار، سید علی آقاسیدی، یاوری، لشگری، دکتر مساعدیان و اعضاء کارگروه جستجو و نجات سرکار خانم دهقان و آقایان بلوک، طالبی، عسکری، طلایی، ناظمی برگزار گردید که محورهای اصلی همایش، زمان بندی در راستای دریافت و بازبینی مقالات ارسالی، نقش مهم دانشگاه در برگزاری همایش و … مورد بررسی قرار گرفت.