گزارش جلسه هماهنگی و هم اندیشی گروههای کوهنوردی و کوهپیمایی هیات شهرستان تبریز

گزارش جلسه هماهنگی و هم اندیشی گروههای کوهنوردی و کوهپیمایی هیات شهرستان تبریز

علی شامی نژاد رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی ، با اعلام تشکر از پیگیری تبدیل گروهها به باشگاه، تبدیل گروههای کوهنوردی به باشگاه که در أجرای تصمیمات وزارت ورزش و جوانان و براساس پیگیریهای فدراسیون کوهنوردی انجام میگیرد سیاست بجا وشایسته ای است و این اقدام در درآمدزایی و تحقق و پیشبرد اهداف گروههای سابق مفید و مؤثر خواهد بود.

جلسه هماهنگی و توجیهی مربوط به دستورالعمل تبدیل گروه های کوهنوردی به باشگاه ( پیرو ابلاغیه های قبلی سازمان ورزش و جوانان و فدراسیون کوهنوردی ) با دعوت هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان تبریز از گروههای کوهنوردی و کوهپیمایی روز یکشنبه ۳ آبانماه ۹۵ در مجتمع صدرا برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای بهتاش رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی تبریز ضمن خوش آمد گویی به حاضرین مطالبی را در مورد موضوع جلسه بیان داشتن و سپس آقای رحمان بیگی دبیر هیات استان ضمن بیان امتیازات تشکیل باشگاه ، مراحل و روال کاری تشکیل باشگاه را برای حاضرین گفتند و به سوالات حاضرین جواب دادند.

در این نشست آقای علی شامی نژاد رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی ، با اعلام تشکر از پیگیری تبدیل گروهها به باشگاه، تبدیل گروههای کوهنوردی به باشگاه که در أجرای تصمیمات وزارت ورزش و جوانان و براساس پیگیریهای فدراسیون کوهنوردی انجام میگیرد سیاست بجا وشایسته ای است و این اقدام در درآمدزایی و تحقق و پیشبرد اهداف گروههای سابق مفید و مؤثر خواهد بود.

شامی نژاد اضافه کرد، سرپرستان گروههای سابق و باشگاهای فعلی باید با ایجاد اجتماع بینش مفید و مثبت و ارزشمند در تربیت و پرورش أعضاء با تمام توان و پشتیبانی منشأ اثر باشند. وی ادامه داد با توجه به بستر و ظرفیت ایجاد شده و فرصتهای بوجود آمده ، مربیان توانمند و کوهنوردان حرفه ایی و افتخار آفرین و مطرح جهانی وسایر پتانسیلها، کوهنوردی استان دارای موفقیت وافق روشنی است. رئیس هیات کوهنوردی استان برگزاری دوره باز آموزی مربیان برای اولین بار در استان را یکی از مزیتها و توانمندی کوهنوردی استان برشمرده و افزایش تعداد وارتقاء سطح مربیان را ایجاد رقابت مثبت و رفع انحصارهای احتمالی در آموزش ارزیابی کرد. واضافه کرد به موازات کمیت به ارتقاء کیفیت نیز باید توجه جدی شود.

کلید واژه ها