گزارش بزرگداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد در ملکان

گزارش بزرگداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد در ملکان

حضور گروههای کوهنوردی پیشگامان مهر، فجر آروق و قلعه ملکان با همت هیئت کوهنوردی در کوههای اشان مراغه بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد  

حضور گروههای کوهنوردی پیشگامان مهر، فجر آروق و قلعه ملکان با همت هیئت کوهنوردی در کوههای اشان مراغه بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و روز کوهنورد

 

کلید واژه ها