برگزاری گارگاه آموزش عمومی و رایگان ابزارهای عمومی کوهنوردی
کارگاه آموزش عمومی

برگزاری گارگاه آموزش عمومی و رایگان ابزارهای عمومی کوهنوردی

بمناسبت بزرگداشت روز کوهنورد آموزش عمومی کوهنوردی و آشنایی با ابزارهای عمومی کوهنوردی در ورودی یکی از مسیرهای صعود عون ابن علی توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی بعمل آمد. نحوه استفاده از باتوم و مزایای آن برای حاضران و علاقمندان توضیح داده شد.  

بمناسبت بزرگداشت روز کوهنورد آموزش عمومی کوهنوردی و آشنایی با ابزارهای عمومی کوهنوردی در ورودی یکی از مسیرهای صعود عون ابن علی توسط هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی بعمل آمد.

نحوه استفاده از باتوم و مزایای آن برای حاضران و علاقمندان توضیح داده شد.

 

کلید واژه ها