برگزاری دوره داوری و طراحی اسکای رانینگ(دوی کوهستان) اقایان-بانوان

محل برگزاری:تبریززمان برگزاری:نیمه دوم ابان ماهشرایط شرکت:داشتن یکی از مربیگری های کوهپیمایی ، برف و یخ یا سنگنوردی.هزینه ثبت نام ۲۰۰هزار تومان.تغذیه و اسکان به عهده خود شرکت کننده میباشد.به همراه داشتن بیمه ورزشی الزامیست.شرکت برای عموم واجدین شرایط از کلیه استانها و شهرستانها بلامانع استشماره تماس مسئول ثبت نام : کریم سکوتی ۰۹۱۴۴۱۳۳۸۵۱

محل برگزاری:تبریز
زمان برگزاری:نیمه دوم ابان ماه
شرایط شرکت:داشتن یکی از مربیگری های کوهپیمایی ، برف و یخ یا سنگنوردی.
هزینه ثبت نام ۲۰۰هزار تومان.
تغذیه و اسکان به عهده خود شرکت کننده میباشد.
به همراه داشتن بیمه ورزشی الزامیست.
شرکت برای عموم واجدین شرایط از کلیه استانها و شهرستانها بلامانع است
شماره تماس مسئول ثبت نام : کریم سکوتی ۰۹۱۴۴۱۳۳۸۵۱

کلید واژه ها