شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تأسیس باشگاه‌‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تأسیس باشگاه‌‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی

بنابراین اطلاعیه اولا ماهیتی به نام گروه کوهنوردی نداریم و نخواهیم داشت ثانیا متقاضیان فعالیت در این رشته لازم است به تاسیس باشگاه کوهنوردی مطابق با آیین نامه اقدام نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تأسیس باشگاه‌‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، مصوب کمیسیون ماده‌۵ وزارت ورزش و جوانان جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

مقتضی است کلیه باشگاه‌ها، گروه‌ها، موسسات، انجمن‌ها و…. که تمایل به فعالیت ورزشی در زیر مجموعه وزارت ورزش و جوانان را دارند نسبت به اخذ مجوز مذکور اقدام نمایند. بدیهی است کلیه مجوز‌های صادره پیشین از تاریخ ابلاغ آئین نامه مذکور فاقد اعتبار می باشد.

 

دریافت فایل پیوست ۱

دریافت فایل پیوست ۲

 

کلید واژه ها