پنجمین نشست فصلی بخش جستجو و نجات هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور
نشست فصلی بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

پنجمین نشست فصلی بخش جستجو و نجات هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور

پنجمین نشست فصلی بخش جستجو و نجات هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور نشست فصلی بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ۱۸ شهریور۹۵، بدین‌وسیله محل برگزاری نشست مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود: مسیر شماره ۱ : تهران، بزرگراه ارتش،خیابان ازگل، خیابان مدرسه، انتهای خیابان۱۲ متری قائم، سوله مدیریت […]

پنجمین نشست فصلی بخش جستجو و نجات هیئت های کوهنوردی و صعودهای ورزشی سراسر کشور

نشست فصلی بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در ۱۸ شهریور۹۵، بدین‌وسیله محل برگزاری نشست مذکور به شرح زیر اعلام می‌شود:

مسیر شماره ۱ : تهران، بزرگراه ارتش،خیابان ازگل، خیابان مدرسه، انتهای خیابان۱۲ متری قائم، سوله مدیریت بحران منطقه یک (تلفن محل نشست ۶-۲۲۱۹۳۰۹۱-۰۲۱ )
مسیر شماره ۲ : تهران، اتوبان امام علی جنوب به شمال، بعد از پل بابایی، ورودی ازگل، خیابان گلچین، انتهای خیابان گلشن شرقی، سوله مدیریت بحران منطقه یک
(تلفن محل نشست ۶-۲۲۱۹۳۰۹۱-۰۲۱ )

کلید واژه ها