دستورالعمل برگزاری روز دره‌های پـاک (ردّی نگذاریم)

دستورالعمل برگزاری روز دره‌های پـاک (ردّی نگذاریم)

با توجه به فراخوان بخش دره‌نوردی فدراسیون در سال گذشته و اعلام روز دوم مهرماه به منظور پاک‌سازی دره‌های کشور که با استقبال عموم علاقه‌مندان به محیط‌زیست و رشته جذاب دره نوردی نیز همراه بود، امسال نیز به همین‌منظور دستورالعمل برگزاری روز دره‌های پاک را جهت حفظ و نگهداری از این نعمت خدادادی به اطلاع […]

با توجه به فراخوان بخش دره‌نوردی فدراسیون در سال گذشته و اعلام روز دوم مهرماه به منظور پاک‌سازی دره‌های کشور که با استقبال عموم علاقه‌مندان به محیط‌زیست و رشته جذاب دره نوردی نیز همراه بود، امسال نیز به همین‌منظور دستورالعمل برگزاری روز دره‌های پاک را جهت حفظ و نگهداری از این نعمت خدادادی به اطلاع عموم علاقه‌مندان می‌رسانیم….

شایان ذکر است دستورالعمل مذکور پیوست می‌باشد.

عناوین دستورالعمل برگزاری روز دره‌های پاک (ردّی نگذاریم):

▪ برنامه‌ریزی قبلی و آمادگی

▪ .حرکت و برپایی کمپ بر روی سطوح بادوام

▪ پسماندها را به‌طور صحیح دفع کنیم

▪ آنچه را می‌یابید به حال خود رها کنید

▪ به حداقل رساندن تأثیر روشن کردن آتش

▪ احترام به حیات‌وحش

▪ مراعات دیگران را کردن

 

کلید واژه ها

مطالب مرتبط