اعلام نتیجه بازآموزی مربیان درجه ۲ سنگ‌نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۲ سنگ‌نوردی در منطقه پل خواب از تاریخ ۶ تا ۸ مرداد ۹۵، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد: … ¯ توجه: ـ  شایان ذکر است اعتبار این بازآموزی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ می‌باشد. ¯ آقایان: ردیف نام و نام خانوادگی نتیجه ردیف نام […]

به آگاهی می‌رساند؛ پیرو برگزاری دوره بازآموزی مربیان درجه ۲ سنگ‌نوردی در منطقه پل خواب از تاریخ ۶ تا ۸ مرداد ۹۵، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد: …

¯ توجه:

ـ  شایان ذکر است اعتبار این بازآموزی تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ می‌باشد.

¯ آقایان:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

علیرضا عباس‌علیزاده

مدرس پیشرفته

۶

حسن گرامی

مدرس پیشرفته

۲

علی کیاهمتی

مدرس پیشرفته

۷

سلیمان قراجه‌داغی

مدرس کارآموزی

۳

آذران حمیدی

مدرس پیشرفته

۸

محمد جلوخانی

مدرس کارآموزی

۴

امید آمحمدی

مدرس پیشرفته

۹

علی کریمی

مدرس کارآموزی

۵

جواد کریم‌پور

مدرس پیشرفته

ــ

ــ

ــ

 

¯ خانم‌ها:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نتیجه

۱

ملیحه سادات حسینی

مدرس پیشرفته

۳

معصومه بایتمری

مدرس پیشرفته

۲

راضیه کاظم زاده

مدرس پیشرفته

۴

ناهید ناصری

مدرس پیشرفته

 

 

 

کلید واژه ها