برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ ـ ویژه آقایان و بانوان

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ را برای قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ برف و یخ در تاریخ ۳۱/اردیبهشت/۹۵ در منطقه حسن‌در ، […]

به آگاهی می‌رساند؛ کارگروه آموزش این فدراسیون در راستای اجرای تقویم سال ۱۳۹۵ و به منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش در سراسر کشور در نظر دارد دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ را برای قبول‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ برف و یخ در تاریخ ۳۱/اردیبهشت/۹۵ در منطقه حسن‌در ، به‌ شرح زیر برگزار ‌نماید: …

¯ زمان برگزاری دوره آقایان: دوشنبه ۲۲ تا جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

¯ زمان و مکان پذیرش دوره آقایان: دوشنبه۲۲ شهریور ۹۵ – ساعت ۷ بامداد ـ اداره کل تربیت بدنی مشکین‌شهر

¯ پایان دوره آقایان: جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ـ ساعت ۱۸

¯ مهلت ثبت‌نام دوره آقایان فقط از طریق پرتال فدراسیون تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۷ شهریور۹۵

آقایان

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=152


¯ زمان برگزاری دوره بانوان: دوشنبه ۲۹ تا جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

¯ زمان و مکان پذیرش دوره بانوان: دوشنبه ۲۹ شهریور ۹۵ – ساعت ۷ بامداد ـ اداره کل تربیت بدنی مشکین شهر

¯ پایان دوره بانوان: جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ـ ساعت ۱۸

¯ مهلت ثبت‌نام دوره بانوان فقط از طریق پرتال فدراسیون تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۴ شهریور۹۵

بانوان

http://portal.msfi.ir/forms/public/EducationCourse.aspx?ID=153


¯ محل برگزاری: یخچال سبلان

¯ هزینه دوره: مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال (چهارمیلیون و پانصد هزار ریال)

¯ لوازم موردنیاز: وسایل شب‌مانی، لوازم فنی شخصی، ۱ حلقه طناب ۵۰ متری دینامیک (هر دو نفر)، پیچ ‌یخ ۴ عدد (هر نفر)، تبر یخ ۱ جفت، کرامپون، کلاه کاسک، تسمه ۱۲۰ و ۱۸۰ سانتی، کوئیک درا ۳ عدد، ابزار حمایت و فرود، کارابین پیچ ۵ عدد، کارابین ساده ۵ عدد. صندلی صعود (هارنس)، طنابچه اتوبلوک (پروسیک) دو عدد، ابزار بالاکشی

ـ همراه داشتن تغذیه برای ۶ روز

¯ توجه: ـ لوازم فنی باید دارای استاندارد UIAA باشد.

ـ از طرح درس‌های پیشرفته و کارآموزی برف و یخ فدراسیون و مطالب آموزش داده شده در دوره آزمون کتبی اخذ می‌شود.

ـ کلیه هزینه‌های رفت و آمد بین شهری وکوهستان و اسکان بر عهده شرکت‌کنندگان می‌باشد.

فایل پیوست را دریافت و ملاحظه نمائید:

اسامی شرکت کنندگان در دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ 

کلید واژه ها